logo bip
WCAG WCAG WCAG  

 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sochocin

Menu podmiotowe

Wójt Gminy Sochocin
Sekretarz Gminy
Zastępca Wójta Gminy Sochocin
Skarbnik i z-ca Skarbnika Gminy
Radni Rady Gminy Sochocin VI kadencji 2010 - 2014
Kompetencje
Struktura organizacyjna
Jednostki Organizacyjne Gminy
Jednostki Pomocnicze

Menu przedmiotowe

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sochocin - 17 marca 2013r.
Statut Gminy Sochocin
Budżet Gminy
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
Wykaz aktów prawa miejscowego
Uchwały
Zarządzenia Wójta Gminy Sochocin
Podatki i opłaty lokalne
Wzory formularzy i deklaracji w sprawach podatków i opłat lokalnych
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Ochrona środowiska
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin.
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Sochocin.
Skargi i wnioski
Mienie komunalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany i programy
Postępowanie w sytuacjach zagrożeń
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Pomoc materialna dla uczniów
Zasady fukncjonowania organów Gminy i ich jednostek organizacyjnych
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionych w BIP
Dane publiczne - kontrole zewnętrzne
Poradnik klienta (Jak załatwić sprawę w Urzędzie)
Zamówienia publiczne

Inne Informacje

Przetargi
Stan spraw
Wykaz danych o środowisku
Archiwum - wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [787161]